Sekretariat: Jl.Wirajangga No.2 RT. 01/01 Desa Karangnanas Kec. Sokarja Kab. Banyumas Telp. 0281 7600034

Jumat, 15 April 2011

Contoh Susunan Takmir Masjid

SUSUNAN  TAKMIR  MASJID / MUSHOLA   …………………………
RT. ………   RW. ………      KEL. ....................................
TAHUN   ...........................

Pelindung                   : …………………………………………………………………..
Penasehat                   : …………………………………………………………………..
Ketua                          : …………………………………………………………………..
Wakil                          : …………………………………………………………………..
Sekretaris                   : …………………………………………………………………..
Wakil                          : …………………………………………………………………..
Bendahara                 : …………………………………………………………………..
Wakil                          : …………………………………………………………………..

Seksi / Bidang-bidang
1.   Idaroh ( Pengelolaan )
a.   Perencanaan                            : …………………………………………………………..
b.   Ilustrasi                                   : …………………………………………………………..
c.   Dokumentasi                           : …………………………………………………………..
2.   Imaroh ( Kemakmuran )
a.   Peribadatan                             : …………………………………………………………..
b.   Pendidikan & Keterampilan   : …………………………………………………………..
c.   PHBI & Da’wah                     : …………………………………………………………..
d.   Sosial Kemasyarakatan           : …………………………………………………………..
e.   Remaja                                    : …………………………………………………………..
3.   Riayah ( Pemeliharaan )
1.   Keamanan                               : …………………………………………………………..
2.   Pemeliharaan & Kebersihan    : …………………………………………………………..
3.   Peralatan & Perlengkapan       : …………………………………………………………..
4.   Lingkungan                             : …………………………………………………………..Tidak ada komentar:

Poskan Komentar